FK"AF Duljaj" predao godišnji program (projekat) za konkurs ...

FK "AF Duljaj" u predviđenom roku predao dokumentaciju za konkurs za raspodelu sredstava sportskim udruženjima.

Lokalna samouprava je sredinom maja raspisala javni konkurs za raspodelu sredstava planiranih za dotacije sportskim udruženjima sa teritorije opštine Topola za 2021.godinu.

Sportska udruženja sa teritorije opštine Topola bila su dužna da do ponedeljka 31.maja predaju projekte koje će Stručna komisija analizirati i ocenjivati, dok će Opštinsko veće odlučivati o odobravanju istih.

Ove godine konkurs je raspisan u drugačijem formatu za razliku od prethodnih godina, pa su sportska udruženja bila dužna da dostave programe u obliku projekta.

FK"AF Duljaj" će svoje članove upoznati o svim odlukama vezanim za ovaj konkurs.

Podsećamo da je lokalna samouprava u projektima našeg kluba za 2020.godinu učestvovala sa 150 000,oo RSD , 

koliko je i opredeljeno prošlogodišnjom odlukom.